VOLITVE 2018

Kandidati ROK za občinske svetnike

Občina BREŽICE

VOLILNA ENOTA 1: Brežice, Šentlenart, Zakot-Bukošek-Trnje

1.SIMON VOLOVEC, 20.10.1978, BREŽICE

2.SMILJANA TOMŠE, 25.9.1966, BREŽICE

3.GREGOR REDENŠEK, 3.8.1983, BREŽICE

 

VOLILNA ENOTA 2: Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence

1.MARIJAN ŽIBERT, 10.6.1940, JESENICE NA DOL.

2.ZDENKA MIRTEK, 20.11.1975, CERKLJE OB KRKI

3.BOŠTJAN SINTIČ, 21.11.1973, CERKLJE OB KRKI

4.VERICA ANDREJAŠ, 21.12.1959, CERKLJE OB KRKI

5.PETER CVETKOVIČ, 28.5.1979, KRŠKA VAS

6.MARIJA POPOVIČ, 31.12.1975, KRŠKA VAS

7.STANKO BUDIČ, 25.5.1955, KRŠKA VAS

8.TADEJA SMUKOVIČ, 21.1.1989, JESENICE NA DOL.

 

VOLILNA ENOTA 3: Dobova, Globoko, Kapele

1.IVAN UREK, 11.1.1956, KAPELE

2.BRANKA PETAN, 19.9.1960, GLOBOKO

3.RIKARDO BERTOL, 22.10.1972, DOBOVA


VOLILNA ENOTA 4: Artiče, Bizeljsko, Pečice, Križe, Pišece, Sromlje

1.ANDREJ AVŠIČ, 26.2.1982, SROMLJE

2.MOJCA AVŠIČ, 20.7.1974, SROMLJE

3.SANDI UREK, 18.10.1972, ARTIČE


 

OBČINA KRŠKO

VOLILNA ENOTA 1: KS Koprivnica in KS Senovo.

1.DARJA BOH, 20.11.1960, SENOVO

2.BORIS BUDAČKI, 27.3.1970, SENOVO

3.ANICA ROMARIČ, 30.12.1966, SENOVO

4.ROBERT BOŽIČ, 22.6.1976, SENOVO

5.SUZANA KOŽAR, 25.9.1973, SENOVO

 

VOLILNA ENOTA 2: KS Brestanica, KS Dolenja vas, KS Rožno-Presladol, KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna in KS Zdole

1.MATEJA ZUPAN, 23.11.1985, ZDOLE

2.ALEŠ LONČAR, 4.5.1977, BRESTANICA

3.ANICA BARBIČ, 25.5.1966, BRESTANICA

4.MARJAN ABRAM, 17.7.1953, BRESTANICA

5.BRANKA LONČAR, 27.10.1982, BRESTANICA


VOLILNA ENOTA 3: KS Gora in KS mesta Krško

1.VINKO VOLČANJK, 25.9.1966, KRŠKO

2.MATEJA ŽIGANTE, 23.2.1987, KRŠKO

3.BOJAN BENJE, 17.12.1958, KRŠKO

4.ANDREJA KRANJC, 20.8.1972, KRŠKO

5.KAROLJ KIŠ, 22.1.1955, KRŠKO


VOLILNA ENOTA 4: KS Krško polje, KS Leskovec, KS Senuše in KS Veliki Trn

1.DAVID IMPERL, 14.10.1976, LESKOVEC PRI KRŠKEM

2.SILVIJA UMEK, 3.11.1977, LESKOVEC PRI KRŠKEM

3.RUDOLF VRŠČAJ, 4.7.1973, LESKOVEC PRI KRŠKEM

4.MATEJA PAJIČ, 9.3.1966, LESKOVEC PRI KRŠKEM

5.DARKO OBLAK, 17.10.1973, LESKOVEC PRI KRŠKEM

VOLILNA ENOTA 5: KS Podbočje, KS Raka in KS Veliki Podlog

1.LUKA GRAMC, 30.6.1987, PODBOČJE

2.BARBARA COLARIČ, 10.10.1983, PODBOČJE

3.SAŠA ŠAVRIČ, 18.6.1977, PODBOČJE

4.SONJA BAŠKOVEC, 15.21976, PODBOČJE

5.ALOJZ LEKŠE, 18.12.1982, PODBOČJE